Innmelding

Velkommen som RIN-medlem

Ønsker din kommune eller ditt firma å melde seg inn i Rørinspeksjon Norge?  Vi ønsker deg hjertelig velkommen i dette faglige fellesskapet.

RIN ble i 1994 ble det organisert et spleiselag med 7 kommuner og 8 private firma, som tok ansvaret for et formalisert samarbeid. Formelt sett ble «Rørinspeksjon – Norge» stiftet i Oslo 6. februar 1995, som en interessegruppe med egne vedtekter.  Foreningens medlemstall i 2015 er på 110 medlemmer.

Last opp innmeldingsskjema:  Innmeldingsskjema

Utfylt skjema sendes sekretariatet på nedenstående adresse evt. mail.