-Alle er enig om at vann vil bli en stor eksportnæring for Norge, og da må også alle gode krefter snakke sammen for å utnytte ressursene til en ny eksportnæring på en bærekraftig måte, sier Arne Borgersen i Innovasjon Norge.

Innovasjonskonferanse om vann

mar 05, 2015 0

-Vann er et viktig område og en reell mulighet for AS Norge å legge til rette for innovasjon. Dette er en av de største og viktigste samfunnsutfordringene vi står overfor.  Vi må løfte dette nasjonalt og dermed også internasjonalt.  Vårt mål er å bidra til at norske leverandører holder et høyt internasjonalt nivå, sier Arne Borgersen.

Han er leder for fagteamet på vannbehandling i Innovasjon Norge. Han er ansvarlig for klyngeutvikling, har kundeansvar for vannklyngen Clean Water Norway og jobber for å løfte vannbransjen strategisk.
Han mener Vannbransjens Innovasjonskonferanse er en av de aller viktigste samlinger på norsk jord for å fremme hele bransjen. Denne dagen samles hele verdikjeden sammen med offentlige myndigheter for å fokusere på verdens viktigste ressurs. Alle er enig om at vann vil bli en stor eksportnæring for Norge, og da må også alle gode krefter snakke sammen for å utnytte ressursene til en ny eksportnæring på en bærekraftig måte, sier han.

Det er ventet fullt hus
også på årets konferanse, det vil si om lag 150 deltakere.  Det er tredje gang konferansen arrangeres, og det er satt opp en rekke interessante problemstillinger i dagsprogrammet.
-Vil bedrifter uten god vannforvaltning møte investorflukt?
Vil vanntilgang og kostnader for vannbehandling begrense fortsatt vekst innen oppdrett i Norge?
Vil avløpsanlegg bli femtidens energifabrikker?
Hvordan ønsker myndighetene å legge bedre til rette for innovasjon innen vannbransjen?
Det åpnes også for muligheter til å delta i nye, spennende innovasjonsprosjekter (bl.a. fra Det Norske Veritas GL og VEAS).

Det blir også paneldebatt
med tittel «Vannbransjen – en ny norsk eksportsuksess?». Debatten er et ledd i «Drømmeløftet», en dialogserie som Innovasjon Norges har tatt initiativ til for å få innspill og skape dialog om morgendagens utfordringer for norsk samfunn og næringsliv.
Norsk olje og gassnæring er under sterkt press, og Norge må skape nytt «grønt» næringsliv og nye arbeidsplasser. Behovet for vann øker over hele verden og en satsing på vannteknologi, blant annet med teknologioverføring fra oljesektoren, bør bli en viktig del av det nye næringslivet i Norge.
Norge har en av verdens høyest utdannede befolkninger. Hvordan skal vi utnytte den kunnskap og kompetanse som vi besitter? Og hvordan kan norsk vannbransje skape verdier ved å bruke eksisterende kunnskap, også i andre næringer som f.eks. oppdrett?
På konferansen deltar for første gang representanter fra Stortingets vanngruppe, som vil dele sine visjoner for norsk vannbransje.

Formålet med konferansen
er å skape en møteplass for de som arbeider med verdiskapning knyttet til vann, på tvers av etablerte bransjer som offshore/olje, akvakultur, vann- og avløpsteknikk og vannforvaltning. De store mulighetene og behovene og utfordringene innen vannbransjen skal synliggjøres, og gjennom dette er målet å skape samarbeid mellom bransjene og bidra til synergieffekter. I tillegg skal konferansen også legge til rette for konkrete prosjektinitiativer. Miljødirektoratets administrerende direktør Ellen Hambro. Norsk Vanns direktør Toril Hofshagen, viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas GL, Bjørn K. Haugland, Ketil Kjenseth fra Stortingets Vanngruppe og direktør i Oslo VAV, Per Kristiansen er tunge navn som stiller opp på årets konferanse.

For påmelding og program, gå inn på http://vanninnovasjon.no/