Invitasjon: Oppgraderingskurs rørinspeksjon

jan 09, 2023 0

Digital gjennomføring 21. mars 2023. Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018.

Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA.

TEMA: Rapportering fra avløpsledninger, ikke vannledninger. Akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon gjennomgås.

MÅLGRUPPE: Operatører som utfører rørinspeksjon, og har operatørbevis utstedt av RIN og Norsk Vann BA.

PÅMELDINGSFRIST: 07.03.2023

Klikk her for mer informasjon og påmelding.