Det faglige innholdet er viktig når RIN-medlemmer samles i Stavern. Her fra en demonstrasjon av rørinspeksjon inne på konferansesenteret i Stavern for to år siden.

Oppdatert program for RIN i Stavern

jun 28, 2014 0

Målgruppa for Rørinspeksjon Norge (RIN) er Kommuner og interkommunale selskap, Rådgivende ingeniører, Rørleverandører / Grossister og Entreprenører / Rørleggere
Årets samling starter med årsmøte for medlemmer i RIN onsdag 13.august.Innskjekkingen starter 16.30, mens årsmøtet starter kl.18.00. Årsmøtepapirene sendes ut i egen epost til medlemmene i juli. Årsmøtet avsluttes så med middag og sosialt samvær.

Fagdag
Torsdag blir en innholdsrik og allsidig fagdag. Som vanlig blir det en plenumsdel som starter kl.09.00 og varer fram til kl.10.00.  Fra 10.15 blir det temadag med parallelle sesjoner for
-Spyling / Rørinspeksjon
-Lekkasjekontroll / Trasésøk
-Tetthetsprøving / Desinfeksjon

En ny runde med parallelle sesjoner er satt opp også fra kl.14.00 til 16.00. Mellom disse sesjonene blir det lunch og utstillingsvandring. Det tegner til å bli god deltakelse blant utstillerne i år, både fra innland og utland. Fagdagen avsluttes med utstillingsvandring og påfølgende middag med sosialt samvær.
Spesifisert program for fagdagen er nå utarbeidet og finnes i programmet som du kan laste ned . Se nederst i artikkelen.

Oppsummering og jubileum
Fredag 16.august starter opp med felles samling i plenumssalen med oppsummering av temadagen, orientering fra Norsk Vann og introduksjon til RINs 20 års jubileum. En egen jubileumskomite har lagt ned mye arbeid med å arrangere en spenstig, interessant og underholdende jubileumsdag.

Litt spøkefullt kan vi si at jubileet varer i 24 timer, med oppstart fredag kl.10.00 og avslutning lørdag kl. 10.00, men med mulighet for noen timers søvn på det idylliske konferansesenteret i Stavern.

Mye vann har rent inn og ut av røra siden starten på RIN. Dette skrev regjeringen i en NOU i 1994: «Kloakkvann og annet forurenset vann som har vært benyttet i husholdninger, industri m.v. kan være direkte skadelig.» I 2014 inspiserer og vedlikeholder vi rørene på lik linje som legevitenskapen.

Etter et historisk tilbakeblikk blir det ferjetur over til Citadelløya, med lokal historie, gode RIN-historier og litterære perler av H. Wildenvey. Her ute blir det også servert en lunsj fra havet. Kjentmannen Kåre Kristoffersen vil fortelle om øyas mangfold. Det blir også anledning til en båttur i skjærgården og rundt Citadelløya.
Så er det lagt opp til oppvarming inne på «festningspuben» før festkomiteen inviterer til jubileumsmiddag «med tilbehør», gode historier og taler.
RIN-leder Finn Jenssen håper på god oppslutning om årets fest-dager i Stavern, som avsluttes lørdag kl.09.00 med «veien videre», før deltakerne ønskes god tur hjem…

Se vedlegg med invitasjoner for deltakere og utstillere.  Legg merke til at påmeldingsfristen er 10.juli, men her gjelder først til mølla. 

Innbydelse_2014_Deltakere
Innbydelse_2014_Utstillere