Daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass og adm.dir. Ragnhild Borchgrevink i VEAS på Enovakonferansen 2018 i Trondheim. Foto: Enova

Kloakk blir biogass

feb 01, 2018 0

I dag fikk VEAS prosjektstøtte på hele 37,5 millioner kroner fra Enova. Nå skal avløpsvann fra nærmere 700 000 personer bli til flytende biogass.

– Den betydelige støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal få bygget et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass, sier adm. direktør Ragnhild Borchgrevink hos VEAS i en pressemelding.

Kan erstatte 6 millioner diesel
VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) har Norges største renseanlegg, og håndterer avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. I dag utnyttes rågass som dannes fra avløpsslammet til å produsere strøm og varme til eget bruk på anlegget. Nå skal VEAS oppgradere biogass til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff.Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner.

– Ved full drift vil vi hvert år kunne produsere biogass som tilsvarer ca. 6 millioner liter diesel. Samtidig reduserer vi klimagassutslipp på mer enn 15 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, og er helt i tråd med strategien vår der nettopp energi er nevnt som ett av våre satsingsområder

150 millioner til biogass
På Enovakonferansen i Trondheim ble det i dag kjent at Enova gir over 150 millioner kroner til biogass-prosjekter.
– Biogass er sirkulærøkonomi i praksis og kan kutte klimagassutslipp i både transportsektoren og prosessindustrien. Skal Norge på sikt få et levedyktig marked for biogass, trenger vi industriell produksjon. Derfor er det gledelig at Greve Biogass og VEAS med støtte fra oss kan bidra til å bygge dette markedet videre, sier konstituert markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Greve Biogass dobler produksjonen
Greve Biogass utvider biogassproduksjonen ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg med en tredje produksjonslinje. Råstoffet i produksjonen er organisk avfall fra landbruket og videreforedlingsbedrifter i regionen som blandes med store mengder fast og flytende husdyrgjødsel.

Utvidelsen av anlegget støttes av Enova med 114 millioner kroner. Dette vil doble produksjonskapasiteten ved fabrikken slik at den årlig vil produsere over 20 millioner Nm3 med oppgradert biogass (CBG) og flytende biogass (LBG). Fabrikken vil med dette erstatte over 20