Statssekretær i Miljøverndepartementet, Ellen Øseth fikk kjørt seg kraftig under årskonferansen til Norsk Vann i Bergen. Hun møtte bransjefolk som skrek etter statlig handlekraft for vannbransjens mange utfordringer. Her i samtale med Toril Hofshagen i Norsk Vann og fagdirektør Magnar Sekse i Bergen kommune.

Kraftsalve mot statssekretær

sep 02, 2013 0

Se også til å få endret forskriftene for gebyr på kommunale vann og avløpsgebyrer som ikke er i tråd med dagens virkelighet.

 

Friske utsagn

Kraftsalven, med et visst snitt av humor, kom fra debattleder og tidligere statsråd Matz Sandman under åpningssesjonen av årskonferansen til Norsk Vann i Bergen i dag. Mottaker av ordren var statssekretær i Miljøverndepartementet, Ellen Øseth, som ble møtt av store nedbørsmengder i byen og friske vindkuler inne i konferansesalen på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen.

Stortingsmeldingen om klimatilpasning ble lagt fram i mai i år, og nå venter vannbransjen på oppfølging av meldingen.  RIN er representert på konferansen blant andre med leder Finn Jenssen.

-Norge er et fantastisk land, men vi har så mange planer og så lite gjennomføringskraft, slo tidligere statsråd Matz Sandman fast som debattleder.

 

Klimaendringene

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Ellen Øseth tok for seg temaet klimatilpasning i Norge, men kom aldri inn på hovedtemaet som Norsk Vann hadde satt opp, nemlig om hva det nylig vedtatte lovutvalget om overvann skal gi anbefalinger om. Dette lovutvalget forventes i realiteten å avklare ansvarsforholdet innen norsk vann og avløpsforsyning totalt sett.

Norsk Vann mener det er viktig at de statlige rammebetingelsene legger til rette for at vann- og avløpsbransjen kan velge de beste og mest kostnadseffektive klimatilpasningstiltakene. Statssekretæren hadde ingen andre løfter med seg i Bergen enn at utvalget skal oppnevnes i løpet av høsten, og avklaring av ansvar mellom stat og kommuner kommer i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet.  Overvannsproblematikken blir bare innfallsvinkelen til et bredt arbeid, håper direktør Einar Melheim og assisterende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen.

Lovutvalg

Stortinget har to ganger tidligere påpekt behovet for et slikt lovutvalg. Lovutvalget må nedsettes så fort som mulig og med et mandat som sikrer utredning av bredden av problemstillinger som Stortinget har vært opptatt av, sier Hofshagen.

Myndighetsansvaret på statlig direktoratsnivå er ikke avklart i klimatilpasningsmeldingen, men det er sagt at avklaringer vil komme i forbindelse med statsbudsjettet for 2014. Tiden er overmoden for en avklaring av myndighet for blant annet overvann og havnivåstigning, som kan bidra med rammebetingelser og en kompetent styringsdialog for gjennomføring av målrettede klimatilpasningstiltak i kommunene og på vann- og avløpsområdet, sier Melheim videre.

Et regjeringsskifte

vil ikke ha noen betydning for videre framdrift i denne saken.  Det har vært tverrpolitisk enighet i Stortingets behandling, og vi håper budsjettforslaget som er lagt av nåværende regjering er så overbevisende at det ikke blir endret av en eventuelt ny regjering.

Statssekretær Ellen Øseth lover at Miljøverndepartementet skal ta et overordnet ansvar for klimatilpasning og dermed også vannbransjen i Norge.

Norsk Vann syns det er greit at Miljøverndepartementet havner i førersetet for vannbransjen, og vi skal sørge for at departementet får mange gode innspill, sier Toril Hofshagen.

Hun forventer at budsjettet for 2014 må bli ekstremt ambisiøst.
-Vi trenger en kompetent statlig aktør som får midler til å gjennomføre tiltak i vannbransjen, sier hun.