Dette er Kurshøsten 2020

okt 14, 2020 0

Styret og arbeidsgruppene i RIN har jobbet med å finne ut hvordan vi kan holde kurs i høst som ivaretar myndighetens retningslinjer for smittevern. Slik blir kurshøsten 2020.

De fleste RIN-kursene egner seg best fysisk – det er det ingen tvil om. RIN ønsker, så langt det er mulig, å avholde kursene som normalt, samtidig som vi ivaretar de gjeldende smittevernregler. 

Det er viktig for RIN å opprettholde kurstilbudene slik at dere kan holde dere oppdaterte og vi sikrer at kompetansekravene som bransjen stiller følges opp.

RIN kommer til din bedrift

Ett tiltak som RIN nå vurderer er at kursholder(e) kommer ut til bedriftene.

På mange måter kan myndighetens råd om smittevern lettere følges om RINs foredragsholdere kommer ut til bedriftene, og ikke omvendt. Da vil det totalt sett bli færre som må reise kollektivt og flere kan overnatte i eget hjem. Samtidig kan det være forhold som gjør det vanskelig for enkelte å delta på kurs under pandemien, enten av hensyn til egen helsesituasjon, eller krav stilt av arbeidsgiver eller myndigheter og lignende.

Et kurs hos bedriftene må tilpasses smittesituasjonen; I perioder hvor samlinger tillates kan RINs foredragsholdere avholde kurset direkte hos bedriften eller i andre egnede kurslokaler. Og i perioder hvor fysiske samlinger frarådes, kan RINs kursholdere og kursdeltakerne delta digitalt. Her må det gjøres fortløpende vurderinger og tilpasninger.

Om det er flere bedrifter som har behov for samme kurs, men har få deltakere, kan vi slå sammen flere bedrifter. På denne måten vil bedriftene kunne spare på tid og penger og vi opprettholder smittevernreglene på en god måte.

Ønsker din bedrift kurs? Send en e-post til post@rin-norge.no

Kursene

De fleste av RINs kurs kan avholdes fysisk over hele landet med kursholdere som reiser dit kursbehovet er. 

Noen kurs kan enklere gjennomføres digitalt enn andre, i første omgang vurderes RINs Oppgraderingskurs i rørinspeksjon og Bestillerkurs i rørinspeksjon, eventuelt også Lekkasje- og trasésøk, som aktuelle å kunne avholdes digitalt. Kurs som bør avholdes fysisk er operatørkursene i Rørinspeksjon og spyling, Stikkledninger og Desinfisering og tetthetsprøving.

Les også: Sånn får du mest ut av et digitalt kurs

RIN forholder seg i enhver tid til smittevernsrådene gitt av myndighetene – for alles helsesikkerhet. Om det blir endringer i smittevernsreglene er fortsatt usikkert, men vi har foreløpig satt opp følgendene kursdatoer:

 • Rørinspeksjon og Spyling 9.-11. november
  Kurs settes opp fysisk. Maks 15 deltakere pt, ved behov leies det større lokaler.
 • Stikkledningskurs
  Kurs settes opp i januar/februar 2021.
 • Lekkasje- og Trasésøk
  Kurs settes opp våren 2021. Kurset består av to deler (teori og praksis). Det er ønskelig å få til praksisdelen fysisk og teoridelen kan med fordel være digital.
 • Øvrige kurs
  Settes opp etter forespørsel

Reduserte priser ved digitale kurs

Endelige priser for digitale kurs må avtales i hvert enkelt tilfelle, prisen vil bl.a. avhenge av reisevei for kursholdere, antall deltakere, type kurs osv. Synes du dette høres interessant ut så kontakt oss for en kursprat!

– Styret