Illustrasjonsfoto: Ringerike Septikservice AS er en av medlemsbedriftene i RIN som har operatører innen spyling av hovedledninger.

Kurs i spyling av hovedledninger

nov 18, 2014 0

Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA.

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger – kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. NORVAR-rapport 145/2005 har hovedfokus. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart.

Målgruppe for kurset er operatører som utfører rørinspeksjon. Kurset er også åpent for bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.

Kursbevis og operatørbevis:
Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon.

Kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER
(Det avholdes eget kurs for stikkledninger)
Sted: COMFORT HOTEL RUNWAY
Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen
Tid: 27. – 29. januar 2015
Påmeldingsfrist: 12.12.2014

Last ned program og påmeldingsskjema her:

Invitasjon og påmelding til spylekurs januar 2015