Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  
jan 11, 2016 0
Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Årsmøte i Norsk Vann Bergen

2. september 2013 @ 08:00 - 3. september 2013 @ 17:00

Norsk Vann inviterer til årskonferanse i Bergen 2. og 3. september med mange spennende foredrag og diskusjoner.
Første dag vil arrangøren belyse og drøfte aktuelle utfordringer som klimatilpasning, overvann, fornyelse av VA-anlegg og utvikling i vann- og avløpssektoren. Andre dag blir det to parallelle foredragsserier, den ene omhandler selvkostregelverket og abonnementskontakt og den andre ledningsnett, driftskontroll og vannbehandling. Det blir mulighet for «fri vandring» mellom parallellene.

NB! Påmeldingsfrist 5. juli.

Praktiske forhold

Årskonferansen holdes på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen 2. og 3. september 2013. Det går flybuss fra Bergen lufthavn til hotellet. Deltakeravgiften for ulike elementer i konferansen framgår av påmeldingsskjema. Faktura for deltakelse vil bli sendt fra Norsk Vann. Overnatting gjøres opp direkte med hotellet.

Årsmøte

Norsk Vann holder sitt årsmøte 2. september kl 17.00 i tilknytning til årskonferansen. Årsmøtet skal bl.a. vedta strategiplan for Norsk Vann for 2014.

Befaringer

Etter lunsj 3. september vil det bli to alternative befaringer til aktuelle avløpsrenseanlegg og vannforsyningsanlegg i Bergens-området.

Detaljer

Start:
2. september 2013 @ 08:00
Slutt:
3. september 2013 @ 17:00

Sted

Radisson Blu Royal Hotel
Dreggsallmenningen 1
Bergen, Norge