Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  
jan 11, 2016 0
Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Drift av avløpsanlegg

6. mai 2014 @ 08:00 - 7. mai 2014 @ 17:00

Hvordan skal avløpsbransjen utvikle sine anlegg og driftsoppfølging for å møte de nye kravene? Kurs på Gardermoen 6.og 7.mai. Vannforskriften stiller strengere krav til vannkvalitet i vassdrag og fjord. Dette øker igjen kravene til god drift og minimalisering av utslipp fra avløpssystemene.

Lokale bekker og overvann benyttes i økende grad som et element i utviklingen av byer og tettsteder, og dette krever også bedre vannkvalitet. Dersom kravene i utslippstillatelsene også blir strengere, hva vil da fylkesmennene fokusere på i sin kontrollaktivitet?

Uansett forventer våre innbyggere at skjemmende lokale utslipp i vassdrag skal unngås. Det er også stadig sterkere negativ fokus i media vedrørende dette enn for bare få år siden.

Hvordan skal avløpsbransjen utvikle sine anlegg og driftsoppfølging for å møte disse kravene.

Temaer som blir tatt opp under konferansen:
Hvilke rammebetingelser gir myndighetene – og hvordan følges dette opp?
Risiko og sårbarhet – beredskap
Beste praksis for drift av avløpssystemer
Overvann og annet vann
Fornyelse
Programkomiteen har satt sammen et spennende program med fokus på utfordringene og mulighetene for bransjen.
Meld deg på nå, og bli med på to interessante dager på Gardermoen!
Ved spørsmål kontakt: bente.pedersen@tekna.no, tlf: 93 25 95 57.

Detaljer

Start:
6. mai 2014 @ 08:00
Slutt:
7. mai 2014 @ 17:00

Arrangør

Tekna

Sted

Clarion Hotell Oslo Airport
Hans Gaardervei 15
Gardermoen, Norge
+ Google-kart