Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  
jan 11, 2016 0
Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Årsmøte og fagkonferanse i RIN

25. august 2021

Nå er agendaen for RINs årsmøte og fagseminar klar, og da er det bare å sette av 25.august fra kl. 12.00 til 15.30 for alle interesserte RIN-medlemmer. Det blir også i år digital samling via TEAMS.

TEAMS-kanalen åpnes offisielt kl.12.00, og årsmøtet avholdes fra kl. 12.05 til 12.50. Påmelding og link for deltakelse vil komme i god før årsmøtedatoen. Årsmøtepapirene vil bli ferdigstilt før ferien og sendt ut til alle deltakere. Valgkomiteen har levert sin innstilling når det gjelder valgene.

I den faglige delen
blir det totalt seks ulike innlegg, hver av dem på om lag 15 minutter med fem minutter til spørsmål og meningsutveksling.
Først ut er Sjur Tveite som vil komme med siste nytt om Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Han etterfølges av Christoffer Henriksen i Norva24 Sørmiljø, som tar for seg rapportering av rørinspeksjon i praksis, med utgangspunkt i Norsk Vann-rapport 234/2018.
Trond Alm vil deretter ta for seg spyling i praksis, før det blir en kaffepause og deretter innlegg om automatisert lekkasjesøk og overvåking med korrelerende lydlogger via NB-IOT. Dette innlegget er det Jo Alexander Gjerpe i Oslo VAV som presenterer.
Stein Linholt i Norva24 Flagstad vil snakke om utfordringer ved kvalitetssikring av vannledninger før Kjetil Flugund i Norsk Vann avslutter den faglige delen med status og veien videre for Norsk Vannstandard.

Informasjon om påmelding kommer senere, men hold av datoen!

 

Detaljer

Dato:
25. august 2021

Arrangør

RIN