Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  
jan 11, 2016 0
Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Kurs 2 i lekkasjekontroll og trasèsøk

12. november 2014 - 13. november 2014

Rørinspeksjon Norge inviterer til kurs 2 i lekkasjekontroll og trasèsøk på vannledninger. Kurset, som arrangeres på First Hotell i Drammen 12. og 13.november, holdes i regi av RIN og er kvalitetssikret også av Norsk Vann.

Første del av kurset hadde til hensikt å gi lekkasjesøkere dokumentert grunnkompetanse og derved sikre kvalitet på det arbeidet som skal utføres. Nå er det del to som gjelder, og da er det erfarne lekkasjesøkere som skal få videre kompetanse og dermed sikre bedre kvalitet på oppgavene. Deltakere får utstedt kursbevis, og de som har mer enn 12 måneder praksis vil få utstedt operatørbevis.

Målgruppe for kurset
er personell i stat, kommune og ledningseiere generelt, som drifter, kontrollerer og lekkasjesøker ledingsnettet. Kurset er også for andre som er VA-orientert i sin jobb.
Det blir satt fokus på lekkasjesøkerens utfordringer i fremtiden, og hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Første dagen blir det aktiv lekkasjekontroll ved bruk av sms-lydloggere, videreføring i påvisning av rørtrasè, bruk av korrelator og flerkorrelerende lydloggere.

På dag to av kurset
blir det undervisning i grovsøk overvåkning og finsøk på lydsvakt materiale ved bruk av korrelator og hydrofoner. Det blir også en time med finsøk på vannledninger, varme- og kjølerør med hydrogenmetoden. Videre blir det finsøk på hovedledning og stikkledning ved bruk av luft ved marklytting. Kurset avsluttes med eksamensoppgaver med skriftlige besvarelser.

Forelesere på kurset
er Kristin Tyldum Kjøglum fra Oslo VAV, Hans Jørgen Haugen fra Ulefos Esco, Leif Bjørge Pedersen fra Seba nor, Jan Helge Høvset fra Esceland Electronics, Sven Arvo Valdor fra Norcunsult og Arnt Olav Holm fra Vestfold Vann IKS, sistnevnte er også møteleder disse to kursdagene.

Påmeldingsfristen er satt til 16.oktober
Her har du komplett program og påmeldingsskjema:

Invitasjon_LT-kurs_2_Nov_2014

Detaljer

Start:
12. november 2014
Slutt:
13. november 2014

Sted

FIRST HOTEL AMBASSADEUR
Strømsø Torg 7
Drammen, 3044
+ Google-kart