Kurs og konferanser

okt 25, 2021 0
Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Norsk Vanns fagtreff

4. februar 2014 - 5. februar 2014

Norsk Vanns fagtreff 4.-5. februar 2014 er den sentrale møteplassen for å treffe kollegaer, bli oppdatert på siste nytt og nyttige hjelpemidler, samt være med å påvirke utviklingen for vannbransjen fremover. Det gleder oss derfor å ønske velkomen til:

Vannbransjen på fremmarsj! —og verktøyene du trenger

STED: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

TID: 4. – 5. FEBRUAR 2014

Arrangør: Norsk Vanns samfunnsutviklingskomité, vannkomité, avløpskomité

Målgruppe:

  • Ansatte i kommuner og VA-selskaper
  • Folkevalgte med ansvar for tekniske saker i kommunene og representanter i VA-selskapenes styrer
  • Ansatte hos rådgivende ingeniører, leverandører og driftsassistanser
  • Ansatte i fylkeskommuner og statlige etater med ansvar innen VA

Vannbransjen må gjøre en stadig bedre innsats for å kunne levere en god vann- og avløpstjeneste til innbyggere og næringsliv. Tidligere var det nok å bygge ut anleggene og innfri visse kvalitetskrav til drikkevann og slam samt overholde konsesjonskrav til renseeffekt på avløpsrenseanlegget. Dette må fortsatt innfris, men i tillegg skal vannbransjen mestre stadig «nye» utfordringer både av forvaltningsmessig, teknisk og tverrsektoriell karakter. Bærekraftig fornyelsestakt, kommunikasjon, klimatilpasning og samhandling med andre ledningsaktører kan være stikkord for utfordringer det jobbes tungt med i vannbransjen og der vi fortsatt ikke er i mål.

Det jobbes altså på et mye bredere område enn tidligere, samtidig som det er rekrutteringsutfordringer og knapphet på personell. Norsk Vanns rolle er å tilrettelegge for et mest mulig effektivt og kompetansebasert arbeid i vannbransjen. I Norsk Vanns prosjektsystem produseres veiledninger og verktøy på løpende bånd, men disse hjelpemidlene er ofte ikke godt nok kjent blant kommunene, VA-selskapene og rådgiverne deres. Målet med fagtreffet 4.-5 februar er å belyse dagsaktuelle utfordringer i vannbransjen og nyttige verktøy som kan brukes for å løse dem.

Første dagen vil sette søkelyset på nye politiske føringer og organisatoriske trender samt satsing på økt synlighet gjennom nytt bransjespråk, kampanjer, kundekommunikasjon og rekruttering. Andre dagen vil bli delt i tre parallell-sesjoner. Parallell A vil ha vannbehandling og vannkvalitet som tema, parallell B vil omhandle ledningsnettet og parallell C vil omhandle avløpsrensing og slam. Det foreligger i februar 2014 en rekke nye veiledninger og verktøy fra Norsk Vann som vil bli nærmere presentert. Gjennom hele fagtreffet vil det bli vist eksempler fra kommuner og selskaper på hvordan man kan nyttiggjøre seg materiell fra Norsk Vann og andre og gjøre jobben bra og effektivt i virkelighetens verden.

For komplett program se her:

http://www.norskvann.no/component/content/article/7-kompetanse/fagtreff/691-trenger-du-faglig-pafyll

Detaljer

Start:
4. februar 2014
Slutt:
5. februar 2014

Arrangør

Norsk Vann