Arnt Olav Holm er blant erfarne foredragsholdere i RIN som trenger flere kolleger som kursholdere.

Ledig stilling som kursholder for Rørinspeksjon Norge

sep 13, 2016 0

Vi har blant RINs medlemmer en enorm kompetanse, og vi opplever at det i RIN er stor interesse for å dele kunnskap og kompetanse med hverandre. Flere av RINs medlemmer bidrar nettopp med det bl.a. ved å være kursholder på RINs operatørkurs, til nå har vi hatt kurs innen rørinspeksjon, spyling, stikkledninger og lekkasjesøk, mens kurs i trykk- og tetthetsprøving står på trappene.

Flere av kursholderne har imidlertid vært med lenge og enkelte har faktisk nå også gått av med pensjon, eller gjør det snart. RINs kurs og faglige kompetanseoverføring til bransjen er svært viktig, men er pr. i dag også noe sårbar. For å kunne ha noen flere å spille på, kunne ha personell i bakhånd ved sykdom, få nye innfallsvinkler og synspunkt, osv., søker RIN nå etter kursholdere til sine kurs. Og det beste stedet å søke etter slik kompetanse er opplagt blant RINs egne medlemmer, blant de som til daglig kjenner hvor skoen trykker.

Ønskede kvalifikasjoner
Et stort engasjement for ditt fagfelt med evne og lyst til å dele din kunnskap med andre. Du trenger verken være pen å se på eller ha erfaring fra talerstolen, det viktigste er at du kjenner på et engasjement og at du har lyst til å lære bort noe av det du til daglig arbeider med.

Ta kontakt da vel, så kan vi ta en prat!

Martina Bergh Svedahl
VA-ingeniør.
Vann og Miljø
Tlf 957 54 852
epost: post@rin-norge.no