Ledige plasser på kurs i spyling av avløpsledninger

aug 20, 2021 0

Digitalt kurs i spyling av avløps hovedledninger arrangeres 31. august – 2. september 2021.  Det er fortsatt noen ledige plasser, og fristen for påmelding er derfor forlenget til 25.august.

Rørinspeksjon-Norge er ansvarlig kursarrangør.  Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Møteledere er Trond Alm og Kjetil Storli. Foredragsholdere er de to nevnte lederne i tillegg til Reidar Kveine, Finn Jensen, Gunnar Mosevoll og Arild Skjelstad

Formål og innhold i kurset:
Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart.

NB!  Foredrag og annet kursmateriell vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset.  Man må m.a.o. laste ned dette før kursstart. Det oppfordres å ta en gjennomgang av dette før kurset.

Målgruppe for kurset er:

  • Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.
  • Private firma som utfører spyletjenester.
  • Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.

Kursbevis og operatørbevis:

Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis.  Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling ved bestått eksamen.
Komplett informasjon og påmeldingsskjema kan lastes ned her: Invitasjon og påmelding til spylekurs august-september 2021