: Det nye RIN-styret med leder Finn Jenssen foran. Videre fra venstre Bjørn Christoffersen, Oslo VAV, Peer-Christian Nordby, Olimb AS, Marianne Sjåstad fra Glitrevannverket og Per Sigve Henriksen, Søgne Rørservice AS. Ola Valved fra Asker kommune var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Odd Borgestrand)

Lynnedslag og brann før årsmøtet

aug 13, 2014 0

Som følge av lynnedslag ved 02-tiden natt til onsdag ble det flere utrykninger for brannvesenet i Larvik. Da brannmannskapene ankom var det full fyr i messebyggets tak innvendig og med kraftig røykutvikling. Brannmannskapene måtte skjære opp taket flere steder for å få slukket brannen. Det ble store materielle skader, og messebygninger og kjøkken kan ikke benyttes. Til tross for dette går RINs jubileumsarrangement som planlagt, med mindre justeringer. Befalsmessa har kapasitet til 80 personer, og selv om nærmere 140 er påmeldt til samlingen skal dette løses på en god måte, mener RINs sekretær Jonny Undersaker.

Fagdagene og jubileumsfeiringen
startet med et udramatisk årsmøte onsdag kveld. Leder i foreningen, Finn Jenssen fra Skien kommune, ble gjenvalgt ved akklamasjon, og går dermed på sitt syvende år som leder.  De to styreveteranene Arnt Olav Holm fra Vestfold Interkommunale Vannverk og Kåre Aabye fra Vann og Rørservice as, takket for seg etter en formidabel innsats i styret. Bjørn Christoffersen fra Oslo VAV ble gjenvalgt for to år, mens Peer-Christian Nordby fra Olimb AS ikke sto på valg. Styret ble denne gang utvidet med ytterligere èn representant og de nye ansiktene tilhører Ola Valved fra Asker kommune, Per Sigve Henriksen, Søgne Rørservice AS og Marianne Sjåstad fra Glitrevannverket.

Det var en rørt leder
som takket for tilliten, og som åpent innrømmet han syns det har vært moro å være med i styret og foreningen. Den moroa skal tydeligvis Finn Jenssen får være med på videre.Foreningen RIN teller nå 104 medlemmer og nye medlemmer i år er Hallingplast AS, Norland Rørservice AS, PAM Norge, KLM Miljø AS, Norsk Wavin AS, Pettersen og Pinderød AS, Rør og Kanalrens AS, Skedsmo kommune, VA teknikk AS og VVS Senteret AS.

Det har vært et jevnt godt arbeidsår der utviklingen og arbeidsoppgavene for Rørinspeksjon – Norge har vært diskutert og bestemt.
Regnskapene ble også godkjent med et årsoverskudd på drøye 190.000 kroner av en samlet omsetning på drøye 2,2 millioner. Foreningens egenkapital er på snaue 1,2 millioner kroner, og revisor betegnet økonomien som sunn og god, – i hvert fall på overflaten, slik det ble uttrykt.

Budsjettet for 2014
er på 1,8 millioner, og dette ble vedtatt allerede i fjor. Årsmøtet godkjente et budsjettframlegg på nærmere 2,9 millioner kroner for 2015. Det er kurs/fagtreff og undervisning som får et kraftig oppsving i året som kommer. Dette trekker opp omsetningen med 1,7 millioner kroner. Medlemskontingentene vil bli uforandret også neste år.

Viktig samarbeid på trappene
Det aller viktigste for RIN blir nå å få en ny samarbeidsavtale på plass med Norsk Vann og den norske arbeidsgruppa i Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT som nylig tok initiativ til en dialog medRIN og Norsk Vann om et tett samarbeid.

De ulike aktørene konkurrerer i langt sterkere grad enn de samarbeider. Under all annen infrastruktur ligger vann- og avløpsledningene og skriker etter hjelp. Først kvalitetskontroll og diagnose, som er hovedaktiviteten i RIN. Deretter tiltaksfasen med utskifting og fornyelse av rør, som er hovedaktiviteten hos SSTT-medlemmene, og til slutt Norsk Vann som har en sektorovergripende funksjon
Dag Lauvås fra Drammen kommune, som representerte den norske arbeidsgruppa i SSTT under RINs møte i Stavern, bebudet endringer i SSTT-organisasjonen framover.
-Den norske delen av SSTT fungerer godt, mens svenskene og danskene sliter noe mer. Derfor er det viktig også for oss å bli med i et framtidig samarbeid med RIN og Norsk Vann, sa han under en informasjonavdeling om samarbeid etter årsmøtet.

Daglig leder i Olimb Group, Carl Christian Sibbern, er styremedlem i det skandinaviske styret for SSTT. Også han mener det er naturlig for norsk SSTT å søke samarbeid med Norsk Vann og med RIN.  Det er Norge som nå driver NoDig-aktiviteten framover, sa Sibbern, og dyktige rørinspektører er helt nødvendig for å sikre norsk infrastruktur og vannforsyning framover, mente han.

RINs fagdager og jubileumsfeiring varer fram til lørdag formiddag.

Det blir ingen jubileumsmiddag for Rørinspeksjon Norge i messa til Justissektorens kurs- og øvingssenter på Fredriksvern Verft i Stavern. Nå luftes røyken ut, men RINs jubileum kan likevel avvikles på en god måte i Stavern de neste dagene. (Foto: Odd Borgestrand)

Det blir ingen jubileumsmiddag for Rørinspeksjon Norge i messa til Justissektorens kurs- og øvingssenter på Fredriksvern Verft i Stavern. Nå luftes røyken ut, men RINs jubileum kan likevel avvikles på en god måte i Stavern de neste dagene. (Foto: Odd Borgestrand)

Les Østlandspostens omtale av brannene i natt http://www.op.no/nyheter/article7525810.ece