Roger Rørinspeksjon AS

Åsmyrveien 14
9409 Harstad

Tlf.: 913 34 744

hei@hanroger.no 

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring