Slettås Vann- og Avløpsteknikk as

Furumoen 1
7310 Gjølme
Tlf. 400 900 50
Epost: post@slettaas.com

Slettås Vann- og Avløpsteknikk AS er en totalleverandør av spyle- og sugebiltjenester. Så vidt vi vet, er vi bransjens eneste firma i vårt område som har egne folk med rørleggerutdanning. Det betyr at vi har både utstyret og kompetansen til å bistå med det meste innenfor vårt fagfelt.
www.slettaas.com

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Spyling
- Åpning av tett kloakk
- Supersuging
- Suging av våte og tørre masser
- Tankbil og tømmetjenester