Meld deg på spylekurs avløp i Tromsø

jun 13, 2017 0

Rørinspeksjon Norge i samarbeid med Norsk Vann inviterer til spylekurs avløp for hovedledninger ved Tromsø Scandic Ishavshotell 22– 23. august 2017.
Påmeldingsfristen er satt til 19. juli 2017, og her er det bare å melde seg på snarest mulig.

Formål og innhold i kurset:
Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart.
Foredragsholdere i Tromsø blir Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Arild Skjelstad, Kjetil Storli og Trond Alm.

Målgruppe for kurset er:

 Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.

 Private firma som utfører spyletjenester.

 Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.

Kursbevis og operatørbevis:
Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling.

Kursavgift:
Kursavgiften inkluderer i utgangspunktet 1 overnatting, middag, frokost, lunsj, kaffepauser, kursdokumentasjon og utstedelse av kursbevis og operatørbevis (for operatører som dokumenterer tilfredsstillende praksis). Det tilbys en alternativ kursavgift for de som ikke ønsker overnatting. Rørinspeksjon – Norge forbeholder seg retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte deltakere, og er ikke ansvarlig for evt. kostnader deltakerne måtte ha for utlegg av flybilletter etc.
Deltakere som har behov for tilknytningsdøgn, må bestille / betale dette selv.

Kursavgift:
9.000,- kr pr deltaker for RIN-medlemmer med overnatting, frokost og middag.
7.500,- kr pr deltaker for RIN-medlemmer uten overnatting, frokost og middag.
10.000,- kr pr deltaker for andre med overnatting, frokost og middag.
8.500,- kr pr deltaker for andre uten overnatting, frokost og middag.

Last ned informasjon og påmeldingsskjema her:Invitasjon og påmelding til spylekurs august 2017 (1)