Avholdte kurs og fagtreff

Avholdte kurs og fagtreff

 

Tidspunkt: Kurs: Ant. deltakere:
2019 november Kurs i rørinspeksjon med videokamera hovedledninger
2019 september Operatørkurs private avløpsledninger
2019 mai Kurs 1 Lekkasjekontroll og trasésøk 27
2019 mars Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 28
2019 mars Spylekurs avløp for hovedledninger 24
2019 februar Operatørkurs private avløpsledninger 25
2018 september Kurs 2 Lekkasjekontroll og trasésøk 26
2018 august Oppgraderingskurs rørinspeksjon 20
2018 mai Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 26
2018 mai Spylekurs avløp for hovedledninger 17
2017 September Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk 26
2017 August Spylekurs avløp for hovedledninger 20
2017 Juni Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 27
2017 April Spylekurs avløp for hovedledninger 28
2017 Mars Spylekurs avløp for hovedledninger 30
2016 November Spylekurs avløp for hovedledninger 25
2016 November Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 30
2016 Mars Fagtreff Lekkasjekontroll / Trasésøk 46
2015 Oktober Spylekurs avløp for hovedledninger  21
2015 Oktober Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 18
2015 Januar Spylekurs avløp for hovedledninger 25
2015 Januar Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger  24
2014 November Stikkledninger  26
2014 November Kurs 2 – Lekkasjekontroll og trasésøk  18
2014 Mars Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk  24
2013 November Spylekurs avløp for hovedledninger 23
2013 November Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 26
2013 Juni Spylekurs avløp for hovedledninger 25
2013 Juni Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 25
2013 Juni Fagtreff ventiler 11
2013 Mars Fagtreff pluggkjøring 15
2012 November Kurs 2 – Lekkasjekontroll og trasésøk 31
2012 Mars Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk 19
2012 Februar Spylekurs avløp for hovedledninger 22
2012 Februar Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 24
2012 Januar Fagtreff i trykkprøving, desinf. og tetthetsprøving 23
2011 November Kurs 2 – Lekkasjekontroll og trasésøk 38
2011 Mars Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk 40
2011 Mars Operatørkurs avløpsspyling 30
2011 Mars Operatørkurs rørinspeksjon med videokamera 30