Avholdte kurs og fagtreff

Avholdte kurs og fagtreff

 

Tidspunkt: Kurs: Ant. deltakere:
2020 november Oppgraderingskurs rørinspeksjon
2020 november Operatørkurs i avløpsspyling
2020 november Kurs i rørinspeksjon med videokamera hovedledninger
2020 september Operatørkurs private ledninger 16
2020 september Oppgraderingskurs rørinspeksjon 11
2020 februar Oppgraderingskurs rørinspeksjon 17
2020 februar Operatørkurs private avløpsledninger 18
2020 januar Bestillerkurs rørinspeksjon 16
2019 november Kurs i rørinspeksjon med videokamera hovedledninger 20
2019 november Operatørkurs i avløpsspyling 20
2019 september Operatørkurs private avløpsledninger 20
2019 mai Kurs 1 Lekkasjekontroll og trasésøk 27
2019 mars Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 28
2019 mars Spylekurs avløp for hovedledninger 24
2019 februar Operatørkurs private avløpsledninger 25
2018 september Kurs 2 Lekkasjekontroll og trasésøk 26
2018 august Oppgraderingskurs rørinspeksjon 20
2018 mai Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 26
2018 mai Spylekurs avløp for hovedledninger 17
2017 September Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk 26
2017 August Spylekurs avløp for hovedledninger 20
2017 Juni Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 27
2017 April Spylekurs avløp for hovedledninger 28
2017 Mars Spylekurs avløp for hovedledninger 30
2016 November Spylekurs avløp for hovedledninger 25
2016 November Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 30
2016 Mars Fagtreff Lekkasjekontroll / Trasésøk 46
2015 Oktober Spylekurs avløp for hovedledninger  21
2015 Oktober Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 18
2015 Januar Spylekurs avløp for hovedledninger 25
2015 Januar Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger  24
2014 November Stikkledninger  26
2014 November Kurs 2 – Lekkasjekontroll og trasésøk  18
2014 Mars Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk  24
2013 November Spylekurs avløp for hovedledninger 23
2013 November Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 26
2013 Juni Spylekurs avløp for hovedledninger 25
2013 Juni Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 25
2013 Juni Fagtreff ventiler 11
2013 Mars Fagtreff pluggkjøring 15
2012 November Kurs 2 – Lekkasjekontroll og trasésøk 31
2012 Mars Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk 19
2012 Februar Spylekurs avløp for hovedledninger 22
2012 Februar Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger 24
2012 Januar Fagtreff i trykkprøving, desinf. og tetthetsprøving 23
2011 November Kurs 2 – Lekkasjekontroll og trasésøk 38
2011 Mars Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk 40
2011 Mars Operatørkurs avløpsspyling 30
2011 Mars Operatørkurs rørinspeksjon med videokamera 30