2016

Årsmøtepapirer:

Sak 1: Saksliste

Sak 2: Aarsberetning_2015

Sak 3:

Sak 4:

Sak 5: Valg

Protokoll_signert

Deltakerliste / Stemmeberettigede årsmøtet

Diverse foredrag:

Foredrag_oversikt

Foredrag A1 Frode Berntzen – Private prosjekter, hvordan kan vi spille hverandre gode

Foredrag A3 Baard Moen Smartline like smart i bunnledninger

Foredrag A4 Udon Malnes og Gundersen – Underrapportering i forbindelse med rorinspeksjon – Mangler i dagens rapporteringshandbok

Foredrag A5 Arnhild Krogh – Revisjon av Norvar-rapport 129, 145 og 150 – Status

Foredrag A6 lain Davies og Thomas Birkebekk – E-pulse tilstandsvurdering av rorgater

Foredrag A7 Kjetil Skjellerud – Kartlegging av ledningstraseer – Hvor gaar rorene

Foredrag B2_Ole Anders Bakke Saksgang angaaende private og felles stikkledninger

Foredrag B3 Rene Astad Dupont – Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjevann

Foredrag B4 Christian Svebakk Johansen – Kart en ressurs

Foredrag B5 Arnt Olav Holm – Lekkasjesok i dag – Lekkasjesok i morgen – Hvilke utfordringer maa til

Foredrag B6 LT-gruppa Nasjonalt testfelt innspill fra aktorer

Foredrag C3 Brit Aase – Kvalitet paa drikkevannsledninger – Hva skjer med prover og kvalitet – Bakterier

Foredrag C4 Terje Reiersen og Ole Jakob Bjerke – Ny standard for vannkummer og forankring

Foredrag C5 Terje Reiersen – Hvordan paavirkes betongkummer av tetthetsproving med overtrykk eller undertrykk

Foredrag F1 Trond  Andersen – Orientering fra Norsk Vann