2019

Årsmøtepapirer:

Sak 1: Saksliste

Sak 2: Årsberetning

Sak 3: Regnskap 2018 / Budsjett 2019 og 2020 / Medlemsavgift

Sak 4: Vedtektsendring 

Sak 5: Valg

Protokoll 2019 Signert

Vedtekter vedtatt 2019-08-14

 

Foredrag (plenum):

Program Oversikt foredrag

RIN 25 år – Utdrag – Peer-Christian Nordby

Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen – Norsk Vann rapport 247 2018 – Magnhild Eliassen

Tersing av trykkløse rør med tetteball – Trond Alm og Fredrik Schau Bones

Fjernrensing av private anboringer uten graving – Vidar Gullhav

Bransjens utvikling de siste 30 år – Ragnar Hystad og Bjorn Langbraten

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – Sjur Tveite

Lekkasjesøk fra utekran via Gardena / Nor-kobling i Vestre Slidre kommune – Sigurd Aune Flatemo

Oppsummering av temadagen i arbeidsgruppe for Spyling- rørinspeksjon og stikkledninger – Trond-Alm og Vidar-Aase

Oppsummering av temadagen i arbeidsgruppa for Lekkasjekontroll og trasesøk – Jan-Helge Høvset 

Orientering fra Norsk Vann – Arnhild Helene Krogh

Kummer – Klassifisering og tilstandsvurdering – Reidar Kveine

Nytteverdien av rørinspeksjon og litt om status bestillerkurs rørinspeksjon – Reidar Kveine

Info fra STVF og STLK – Peter Nyby

 

Foredrag (arbeidsgruppene):

Spyling, rørinspeksjon og stikkledninger:

Satelittinspeksjon – Christoffer Henriksen

Hva er nytt i Norsk Vann rapport 234/2018 – Hans Jørgen Haugen

Wincan – Nye Norsk Vann rapporter – Programvare – Wincan WX – Oliver Dimovski og Lothar Doren

Spyling – Slangetyper – vannmengder – trykk – dyser – Kjetil Storli

Verneutstyr – Rett bruk og type åndedrettsmasker – Trygve Tveitnes

Verneutstyr – Rett-bruk-og-type-hansker – Bjørn Tiberg Pettersen

Lekkasjekontroll og trasésøk:

Måle faktisk lekkasjelydhastighet- Jan-Helge Høvset

Desinfisering og tetthetsprøving:

NS-EN-805 Integrert trykkfallsprøve PE-rør – VAMB25 – VAMB39 – Sjokkloring – Trond Havnnes

Vannprøvetaking på nyanlegg – Trond Havnnes

Oppfylling av vannledning ved trykkprøving – Trond Havnnes