Avholdte kurs og fagtreff

2012

Sak 1 Saksliste
Sak 2 Årsberetning 2011
Sak 3 Regnskap / Budsjett
Sak 4 Valg
Stemmeberettigede årsmøte 2012
Protokoll
Referat – Innspill fra årsmøtet 2012
Diverse foredrag:

Hilsen fra STVF

Stavanger kommune – Stor stikkledn.eier

Orientering fra Norsk Vann

Konsoller og forankring i vannkummer

Innlegg fra parallelle sesjoner ligger under hver gruppe.