Avholdte kurs og fagtreff

2013

Sak 1 Saksliste
Sak 2 Årsberetning 2012
Sak 3 Regnskap / Budsjett / Medlemsavgift
Sak 4 Valg
Stemmeberettigede (Påmeldte) årsmøte 2013
Protokoll
Diverse foredrag:«Det usynlige forfallet» – Anders Anundsen, FrP«Doppler-radaren» – FOI

Orientering fra Norsk Vann

Konsoller og forankring i vannkummer

Rørleverandører:

APS Norway / Basal / Hallingplast / Pipelife