Avholdte kurs og fagtreff

2015

Sak 1 Saksliste 2015
Sak 2 Årsberetning 2014 / Regnskap 2014
Sak 3 Regnskap 2015 / Budsjett /2015 og 2016 / Medlemsavgift
Sak 4 Valg
Deltakerliste
Protokoll
Diverse foredrag:

Velkommen / Innledning ved Finn Jenssen, Skien kommune

Fallmåling av avløpsledninger ved Ola Valved, Asker kommune

Detektering av fremmedvann ved Peter Plejdrup Poulsen, Niras / Promitek AS

Revisjon Norsk Vann Rapporter ved Trond Andersen, Norsk Vann

Orientering fra arbeidsgruppe Spyling Rørinspeksjon ved Peer-Christian Nordby, Olimb Rørfornying AS

Nytt fra Norsk Vann ved Trond Andersen, Norsk Vann

Info om testfelt og Forum For Ledningsfornyelse ved Finn Jenssen, Skien kommune