Bildet: Årsmøte og fagdager i Stavern samlet 136 deltakere totalt, og RIN satser på god oppslutning også i år.

Nå er årsmøtepapirene sendt ut

jul 30, 2013 0

Årsmøtet avholdes onsdag 14.august kl.18.00 og  skal behandle ordinære årsmøtesaker med årsberetning, regnskap med revisjonsberetning, budsjett for 2013 og 2014 og fastsettelse av medlemsavgift for 2014.

Når det gjelder valg vil Innstilling fra valgkomitéen til nye representanter fremlegges på årsmøtet.

Årsmeldingen

Vitner om god aktivitet i en forening som har 98 medlemmer, fordelt på 22 kommuner og 76 private firmaer. Arendal kommune har meldt seg inn det siste året og i tillegg er fem bedrifter også blitt med. Total medlemsøkning er 3 medlemmer.

Det er avholdt tre styremøter og to arbeidsgruppemøter i løpet av 2012. I tillegg er det arrangert en rekke temadager og fagtreff i de ulike arbeidsgruppene i RIN. Det er også avholdt operatørkurs i spyling og rørinspeksjon med totalt 46 deltakere. To kurs i lekkasjekontroll har samlet totalt 40 deltakere. Undergruppa for stikkledninger har også avholdt møte med innspill og kommentarer til svensk håndbok for inspeksjon.

Rapporten om kumsikkerhet er distribuert bredt i VA-miljøet og det er kommet mange konstruktive tilbakemeldinger.

Årsmeldingen omtaler også samarbeidet med Norsk Vann, et samarbeid som vil fortsette.

Årsmøtepapirene kan du laste ned her:

Saksliste2013

Sak2-2013_Årsberetning

Sak3_2013_Regnskap_Budsjett_Mdlavgift

Sak4_2013_RIN VALG