Nettredaktør / journalist for RIN og SSTT

mar 16, 2020 0

Rørinspeksjon Norge (RIN) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) søker nettredaktør/journalist.

Om RIN/SSTT:

Rørinspeksjon Norge er en interesseorganisasjon som jobber for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett for vann og avløp ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll.

Scandinavian Society for Trenchless Technology er et åpent forum og en møteplass for diskusjon, erfaringsutveksling, informasjonsspredning og utvikling av teknologi med begrenset graveomfang, se www.sstt.no.

Det vil inngås separate avtaler med foreningene, men en del av arbeidet vil være sammenfallende for begge foreninger.

Arbeidsoppgaver:

  • Delta på og skrive artikler fra utvalgte temadager/fagtreff med relevans for de to foreningene. Artiklene publiseres på de to foreningenes nettsider og i utvalgte kanaler.
  • Deltakelse ved foreningenes årskonferanser (2-3 dagers arrangement).
  • Skrive og utgi elektroniske nyhetsbrev. (I SSTT utgis nyhetsbrevet av ansvarlig redaktør. Nettredaktør vil inngå i redaksjonen.)
  • Oppdatere de to foreningenes respektive nett- og facebooksider.

Kvalifikasjoner/Personlige egenskaper:

Vi søker en person med journalisterfaring, gjerne innenfor vann- og avløpsfaget. Erfaring fra redaksjonelt arbeid i digitale kanaler er ønskelig.

Gode norskkunnskaper er en forutsetning. Det må påregnes noe reisevirksomhet, mens deler av arbeidet kan utføres basert på tilsendt materiale i kombinasjon med dialog via telefon/epost.

Da dette ikke er en fulltidsjobb oppfordres også studenter til å søke

Mer informasjon:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å ta kontakt med
Martina Bergh Svedahl, faglig sekretær RIN, tlf: 95 75 48 52 eller epost.
Borghild T. Folkedal, leder i den norske arbeidsgruppen i SSTT, tlf: 97 11 83 90 eller epost.