Norsk VA-bransje trenger deg

mar 02, 2013 0

Som alle bransjer er også VA-bransjen avhengig av at det utdannes nye som kan videreføre det grunnlaget som er lagt i dagens infrastruktur. Dessverre har det de siste årene vært færre som velger VA-faglig studieretning. Samtidig har det vært et frafall fra de eldre i rekkene. Gapet mellom de som går ut og de som kommer inn er stort. Dette medfører en meget etterspurt kompetanse og sterk konkurranse om de personene som har litt eller mange VA-fag. På våre nettsider har vi nå samlet en del linker der du enkelt kan søke deg inn på aktuelle VA-faglige studieretninger på ulike nivåer. Her finner du alt fra faglige kurs i RIN-regi til høgskole og universitetsutdanning.

Vi takker for innspill fra studiesteder, og legger gjerne inn opplysninger om lt som relatererer seg til utdanning og etterutdanning innen VA-sektoren. E-post: post@rin-norge.no