Sveinung Sægrov inviterer til kurs om overvanns- og ledningsteknologi ved NTNU i Trondheim.

NTNU kurs om overvanns- og ledningsteknologi

aug 13, 2013 0

NTNU i Trondheim inviterer nå planleggere i kommuner og rådgivende ingeniørfirma så vel som utførende personell hos entreprenører til et kurs i overvanns- og ledningsteknologi. Kurset er en del av NTNU Videre og har samlinger i Trondheim i to bolker, henholdsvis 2-6 september og 4-8.november. Eksamen blir i Trondheim 8.november. Søknadsfristen er allerede 15.augut opplyser kursansvarlig og en av de store nestorene innen norsk ledningsteknologi, professor Sveinung Sægrov.

 

Kurset vil gi en systematisk og samlet undervisning i overvanns- og ledningsteknologi. Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om tilstandsanalyser, bygging og rehabilitering av vannforsynings-, overvanns- og avløpsnett (VA-nett), sier Sægrov til VVS aktuelt.

 

Programmet for kurset inneholder:

Planlegging og prosjektering ved utbygging og fornyelse

Teknologi for kontroll og fornyelse

Prinsipper for håndtering av overvann

Anlegg for infiltrasjon av overvann

Utførelses- og rehabiliteringsmetoder for VA-ledninger

Belastninger på ledninger, ytre og indre belastning

Ledningsmaterialer, styrkeberegning, nedbrytning

 

Her blir det forelesninger, regne- og planleggingsøvinger, seminar med bransjerepresentanter, ekskursjon. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post.

Kursavgiften er på 15 000 kroner, men medlemmer av MEF, Norsk Vann, RIF og SSTT innvilges en rabatt på kr 3000,-

Fagansvarlig og forelesere blir Sveinung Sægrov, Professor NTNU, Institutt for vann og miljøteknikk
og Sveinn Thorolfsson, Førsteamanuensis NTNU, Institutt for vann og miljøteknikk
Ytterligere informasjon om kurset finnes på http://videre.ntnu.no/link/nv13298.