Bildet: Det er noen som gjør litt ekstra ut av arbeidsplassen sin. Operatører med kurs- og operatørbevis fra RIN blir dyktige fagfolk.

Nye kurs i spyling og rørinspeksjon

sep 17, 2013 0

Rørinspeksjon

Kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger finner sted på First Hotel Ambassadeur i Drammen. For de som savner kurs for stikkledninger så er dette nå under utarbeidelse.
Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA.

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger – kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. NORVAR-rapport 145/2005 har hovedfokus. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner/ dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart.

Målgruppe for kurset er:
Operatører som utfører rørinspeksjon
Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.

Kursbevis og operatørbevis:
Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon.

Påmelding: Pr. E-post: jonny.undersaker@asplanviak.no innen 12.oktober.

 

Spylekurset

Spylekurs avløp for hovedledninger finner sted på samme hotell 12-13.november. Også her er eget  kurs for stikkledninger er under utarbeidelse.
Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA.

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart.

Målgruppe for kurset er:
Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.
Private firma som utfører spyletjenester.
Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse ifm planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.

Kursbevis og operatørbevis :
Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i avløpsspyling.

Til info. er det satt av 25 plasser på kurset, og det er prinsippet «første mann til mølla…» som gjelder.
Gjennomføring / Deltakelse bekreftes pr. mail etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Påmelding: Pr. E-post: jonny.undersaker@asplanviak.no
Påmeldingsfrist: 12.10.2013

Påmelding her:

Invitasjon og påmelding til spylekurs nov 2013

Invitasjon og påmelding til operatørkurs rørinsp nov 2013

Se også under kommende kurs for tid og sted.