Live Johannessen mottok prisen på vegne av Drammen kommune, fra direktør Thomas Breen i Norsk Vann. Foto: Inger Anita Merkesdal.

Prisen Mest aktive organisasjon til Drammen!

sep 06, 2022 0

Norsk Vanns årskonferanse 2022 åpnet med utdelingen av prisen Mest aktive organisasjon. Den gikk til Drammen kommune, blant annet for kommunens innsats som aktivt medlem i Norsk Vann over mange år.

Begrunnelsen er videre at kommunen aldri har takket nei til å la sine ansatte bidra inn i arbeidet i vannbransjen. De siste to årene har kommunen bidratt inn med tre medlemmer i Vannkomiteen og Samfunnskomiteen. De har også et aktivt medlem i en Norsk Vann arbeidsgruppe. Og spesielt en person har aktivt bidratt i flere roller de seneste årene. Virksomhetslederen i kommunen har blant annet vært leder i Samfunnskomiteen, deltatt i en spennende arbeidsgruppe og har de siste årene ledet årsmøtet på en stødig måte.

Om lag 200 deltakere var påmeldt Norsk Vanns årskonferanse 2022, som blir gjennomført i nettopp Drammen i dagene 5. – 7. september.