Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:

 • Spyling avløp hovedledninger
 • Rørinspeksjon hovedledninger
 • Operatørkurs – Grunnkurs i rørinspeksjon
 • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
 • Bestillerkurs i rørinspeksjon
 • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
 • Lekkasjekontroll og trasésøk
  Kurs 1 – Praktisk orientert
  Kurs 2 – Teori
 • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)

I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes.
Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside.

Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no