Dette er Rørinspeksjon Norge

RIN er en forening som finansieres gjennom medlemskontingent, inntekter fra kursvirksomhet og spleiselag. RIN arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. RIN arbeider «non-profit» og alle foreningens inntekter går med til å videreutvikle våre fagområder.

RINs medlemmer er en blanding av kommunale og interkommunale selskaper, private entreprenører, programvare- og utstyrsleverandører og konsulenter.

En av de viktigste oppgavene til RIN er å bidra til at medlemmenes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs og opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporteringsverktøy. Videre skal RIN være en viktig bidragsyter overfor nasjonale myndigheter i arbeidet med utarbeidelse av tekniske krav, prosedyrer og nasjonale retningslinjer

RIN er en forening som er åpen for alle hvor spredning av informasjon og nettverksbygging mellom medlemmene står sentralt. Ved å være medlem i RIN er du del av et aktivt nettverk av engasjerte medarbeidere som deler sine erfaringer rundt drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll av ledningsnett.

RIN består av fem ulike faggrupper som arbeider spesifikt med:

  1. Spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger
  2. Spyling og rørinspeksjon av private stikkledninger
  3. Lekkasjekontroll og trasesøk
  4. Desinfisering og tetthetsprøving
  5. Uavhengig tredjepartskontroll

Flere av faggruppene arrangerer kurs innenfor sitt fagområde.