Engasjementet er på plass, men RIN må nå lenger ut med sine visjoner for norsk infrastruktur, ble det sagt under fagdagene i Tromsø.

Større synlighet og bedre på kontroll

aug 25, 2017 0

Selv om Rørinspeksjon Norge er en liten forening med om lag 120 medlemmer er det viktig at foreningen blir synlig i VA-bransjen. På en rekke områder må RIN sin stemme bli sterkere og tydeligere. Større synlighet og bedre på inspeksjon er viktige stikkord.

RIN har en aktiv hjemmeside, men foreningen må satse enda mer på ekstern informasjon. Det er viktig med kompetanseoverføring til ledningseiere, entreprenører og rådgivere.  Det kom fram under den åpne evalueringen av temadagene i Tromsø.
Utarbeidelse av en egen håndbok fra RIN var blant forslagene som kom opp.

Flere medlemmer er utålmodig når det gjelder revidering av VA-Miljøbladene og innføring av felles normer for hele landet på ulike områder.
Rapportene 83, 129 og 145 blir nå slått sammen til en felles rapport om rørinspeksjon.  Norsk Vann tok opp dette arbeidet allerede i 2015. Hensikten er at rapportene om rørfornying skal bli så ensartet som mulig uavhengig av hvem som utfører oppdrag rundt om i landet.

Viktig rapport på beddingen
Rapport 145 skal være klar i november i år, og høringsfristen går ut i begynnelsen av 2017.  Norsk Vann og RIN har satt av totalt 1,4 millioner til denne rapporten. Rådgiver i Asplan Viak, Hans Jørgen Haugen fører rapporten i penn.
Faglig sekretær i RIN, Martina Bergh Svedahl mener dette kanskje er det viktigste dokumentet rørinspektører har å forholde seg til.

-I rapporten blir det en beskrivelse av hvordan inspeksjonen skal gjennomføres, men primært angis feilgraderinger for en enhetlig rapportering. Den eksisterende rapporteringsmanualen er nå over ti år gammel og det er blant annet behov for å oppdatere manualen med flere observasjoner for blant annet rapportering av nyanlegg og renoverte anlegg, i tillegg til vil det også bli innarbeidet en tydelig veileder for utførelse av rørinspeksjon. (Norsk Vann rapport 83/1998).
-Nå går toget for å komme med innspill. Det er derfor svært viktig at alle landets rørinspektører engasjerer seg og sender inn innspill på utfordringer som må ivaretas bedre i den nye rapporteringsmanualen. Det er utrolig viktig at disse innspillene kommer NÅ, og ikke i sluttfasen av arbeidet, understeker Bergh Svedahl.

Gjør ledningseierne bedre
Leder for kundeservice og marked i Tromsø Vann- og avløp, Arne Christian Vangdal,  mener rørinspektørene har gode muligheter for å gjøre ledningseierne bedre.
-Vi vil ha gode løsninger, og vi kopierer gjerne andre kommuner som har de beste løsningene.  Det er kun sammen vi kan bli bedre. Det betyr kvalitet i hvert enkelt ledd. Rørinspektørenes viktigste rolle er kvalitetssikring.  Da må rørinspektører også tilegne seg kompetanse på samhandling.
Vi ønsker at RIN skal være en pådriver for å gi oss best mulig beslutningsgrunnlag og være pådrivere til lønnsom og bærekraftig utvikling, sa Vangdal i sitt foredrag under temadagene.
-90 prosent av verdien i norsk VA-infrastruktur ligger i ledningsnettet. Det er den delen vi vet minst om, spesielt på vann. Derfor trenger vi standardrapporter og solid kvalitetssikring. Vårt mål er at RINs medlemsbedrifter skal fungere som «våre øyne ute». Gulroten er at når rørinspektørene avdekker uønskede situasjoner så skal dette generere mer arbeid ute i markedet, sa Vangdal.