RIN-leder Finn Jenssen har bestemt seg for å si ja til et nytt år som leder, dersom årsmøtet ønsker ham i vervet. Foto: Odd Borgestrand

RINs årmøtepapirer er klare

jul 21, 2014 0

Det er ingen kontroversielle saker til behandling under årsmøtet, som arrangeres onsdag 13.august kl.18.00. I tillegg til konstituering skal årsmøte godkjenne årsmelding og regnskap, budsjett for inneværende og kommende år, inkludert medlemsavgift for 2014 og 2015. Valgkomiteen vil legge fram sin innstilling under årsmøtet når det gjelder valg av leder og styremedlemmer. Lederen og tre styremedlemmer er på valg denne gang.

Pr. 31.12.2013 hadde gruppen 23 kommuner / interkommunale selskaper og 81 private firma som medlemmer. Medlemsoversikt er satt opp bakerst i årsberetningen.

10 selskaper har meldt seg inn i året som gikk, mens seks har meldt seg ut. Dermed er det blitt en netto tilvekst på 4 selskaper. Antall kommunale medlemmer er uendret med 23.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet i Stavern, og etternølere bør nå skynde seg med påmelding.

Her er årsmøtepapirene og deltakerlista pr dato:

Saksliste2014

Sak2_2014_Årsberetning 2013

Sak3_2014_Regnskap_Budsjett_Mdlavgift

Sak4_2014_RIN VALG

Deltakerliste_2014_07_18