Rørinspeksjonskurs hovedledninger

jan 18, 2019 0

Rørinspeksjon Norge inviterer nå til kurs i rørinspeksjon av hovedledninger. Kurset arrangeres på Garder kurs og konferansesenter på Gardermoen 18.-19.mars. Påmeldingsfristen er satt til 18.februar.

Rørinspeksjon-Norge er ansvarlig kursarrangør, og arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Det er totalt 25 kursplasser.
Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger – kummer). Det blir trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon i henhold til NORVAR-rapport 145/2005.
Rapportering i henhold til den nye rapporten 234/2018 vil bli satt i gang så snart verktøyet for dette foreligger.
Les egen sak her: https://www.rin-norge.no/rorinspeksjonsrapporten-er-klar/

Under kurset legges det også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Husk at de som har operatørbevis kan fornye dette uten å gå kurset på nytt. Kostnaden for fornyelse er kr. 400,-.
Første dag av kurset er sammen med kursdeltakere på spylekurs avløp for hovedledninger.
Program og påmelding her:Invitasjon og påmelding til operatørkurs rørinsp mars 2019