-I Sande kommune hadde de en 500 meter strekning med en veldig dårlig asbestsement-ledning, som måtte fikse. Løsningen ble en glassfiberarmert strømpe. Det viser at det skjer ting også i de mindre kommunene, sier rådgiver Arnhild Krogh i Norsk Vann.

Søker koordinator for teknologiutvikling

nov 03, 2016 0

Norsk Vann ønsker å styrke satsingen på teknologiutvikling.
– Vi håper å få på plass en person i Norsk Vann som kan jobbe fulltid med dette, sier rådgiver Arnhild Krogh i Norsk Vann.

Norsk Vann har i lengre tid jobbet for å få på plass en koordinator for teknologiutvikling. Planen er det skal være en prosjektstilling for to år, som skal finansieres av VASK, IKS og Norsk Vann.

Klart i januar
Det fortalte Krogh på Teknas konferanse «Fornyelse av ledningsnettet innen VA» i Bergen forrige uke.
-Vi har fått ja fra de største kommunen, så det er stor sannsynlighet for at vi vil få dette til. Det endelige svaret får vi i januar neste år, sier Krogh, som mener at det vil være en stor fordel å få på plass en person i Norsk Vann som jobber fulltid med teknologiutvikling og oppfølgning av kommunene.
– Vi ønsker å bruke de nettverkene som allerede finnes, sier hun.

Det er tre områder hvor teknologi utvikling etterspørres: Videreutvikling av NoDig-løsninger, kartlegging av rør og måling av overløp, sier rådgiver Arnhild Krogh.

Det er tre områder hvor teknologi utvikling etterspørres: Videreutvikling av NoDig-løsninger, kartlegging av rør og måling av overløp, sier rådgiver Arnhild Krogh.

Oppfordret til engasjement
På Teknas konferanse oppfordret hun kommunene til å engasjere seg.
– Med det forfallsetterslepet som er beregnet, er det behov for å gjære ting smartere. I tillegg har vi andre utfordringer, som klima, fortetting og separering. Det er viktig at kommunene tar ballen,. og dermed kommer med innspill og engasjerer seg.

FoU-prosjekter
Krogh fortale om flere pågående FoU-prosjekter som NoDig Challenge i Oslo kommune, utvikling av en robot for sikrer raskere og rimeligere rensing av vannbasseng i Bergen kommune og rehabilitering av en vannledning i Sande kommune.
-I Sande kommune hadde de en 500 meter strekning med en veldig dårlig asbestsement-ledning, som måtte fikse. Løsningen ble en glassfiberarmert strømpe. Det viser at det skjer ting også i de mindre kommunene, sier Krogh.
Hun peker på tre områder hvor teknologi utvikling etterspørres: Videreutvikling av NoDig-løsninger, kartlegging av rør og måling av overløp.