Bergen kommune, vann- og avløpsetaten

jun 09, 2016 0

Send e-post:

postmottak@bergen.kommune.no.
Les mer om å sende e-poster til kommunen her.

Ta en telefon:

Sentralbord
Telefon: 05556

Ringer du fra utlandet?
Telefon: (+47) 55 56 62 09

Kontortid:
07.45 – 15.30 (vintertid*)
07.45 – 15.00 (sommertid*)

*Vintertid fra 01.10 – 30.03
*Sommertid fra 01.04 – 30.09

Besøk Informasjonssenteret i rådhuset:

Rådhusgaten 10
Telefon: 05556

Åpningstider:
Mandag – torsdag:
07.45 – 20.00

Fredag: 07.45 – 15.00 / 30

I skolens ferier er åpningstiden 07.45-15.00 / 30.

Send post:

Postboks 7700
N-5020 Bergen

Finn avdelinger og ansatte:

Finn avdelinger
Finn ansatte

Ring Vaktsentralen:

Telefon 55 29 11 10 eller 55 56 78 15 Vaktsentralen er åpen hele døgnet og tar imot meldinger om feil på det offentlige vei-, vann- og avløpsnettet, samt kommunale bygninger og anlegg. OBS.Dersom du ikke kommer gjennom på disse telefonnummrene benytt telefon 55 56 65 26