Spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger

Ståle Brodahl (leder rørinspeksjon)

stale.andersen.brodahl@ullensaker.kommune.no 466 53 663

Trond Alm (leder spyling)

trond@tubus.no 957 65 631

Magnus Braaten

magnus@kanalrens.no 90873453

Lars-Ivar Molskred

lars-ivar@moldskredrenovasjon.no 471 69 730

Per-Martin Klaussen

pm@harstadspyleservice.no 90031979

Christoffer Henriksen

christoffer.henriksen@norva24.no 940 56 780

Hans Værner Stenskjær

hwsten@stenskjaer.no 974 85 027

Reidar Kveine

reidar.kveine@baerum.kommune.no 986 94 570

Bjørnar Engebretsen

bjornar@htv.as