Avholdte kurs

16.08.2012 Temadager i forbindelse med årsmøte i Stavern
 

Innlegg:

Private ledninger v/Arve Hansen

Observasjon og gradering av ledninger v/Terje Reiersen

Gradering av skjøter på PP- / PVC-rør v/Bård Moen

 

14.02.2012 Kurs i rørinspeksjon med videokamera / Spylekurs avløp 
 

 Innlegg:

0 – Søknadsskjema OPERATØRBEVIS:  Rørinspeksjon / Spyling

1 – Spylingens plass i drift av avløpsnettet: A / B / C

2 – Kommunale ledningskart

3 – HMS generelt: A / B / C

4 – Feil på nyanlegg: A / B

5 – Andre undersøkelsesmetoder

6 – Strømningsteknisk grunnlag

7 – Operatørens hverdag

8 – Økonomi, ved bruk av riktig verktøy

9 – Trykk og vannmengde

10 – Generelle sikkerhetsforskrifter

28.03.2011  Kurs i rørinspeksjon med videokamera / Spylekurs avløp
14.04.2011  Temadag – Fornyelse av private vann- / avløpsledninger, innomhus og utomhus 
  Innlegg:

0 – Samarbeidet RIN – SSTT

1 – Lover og regler

2 – Kommunens praksis – Drammen

3 – Kommunens praksis – Bærum

4 – Ledningskvalitet

5 – Aktuelle fornyelsesmetoder

6 – Synspunkt fra en privat ledningseier

7 – Forsikringen dekker