Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  
jan 11, 2016 0

Norsk Vanns fagtreff 20-21.oktober

Clarion Hotell Oslo Airport Hans Gaardervei 15, Gardermoen

Norsk Vanns fagtreff arrangeres 20. - 21. oktober. Temaene denne gang er vannbehandling – nye rapporter og erfaringer, gravefrie løsninger i ledningsnettet, det arrangeres workshop knyttet til vannforbruk og et forum for sikker, bærekraftig og klimarobust drift av koaguleringsanlegg.

Drift av avløpsanlegg

Clarion Hotell Oslo Airport Hans Gaardervei 15, Gardermoen

Hvordan skal avløpsbransjen utvikle sine anlegg og driftsoppfølging for å møte de nye kravene? Kurs på Gardermoen 6.og 7.mai.

Anleggsdagene 2014

Clarion Hotell Oslo Airport Hans Gaardervei 15, Gardermoen

Anleggsdagene arrangeres på Clarion Hotell, Oslo Airport 21-23.januar 2014.
Vi anbefaler VA-dagen 22.januar, med flere spennende foredrag

RIN kurs i rørinspeksjon og spyling

Clarion Hotell Oslo Airport Hans Gaardervei 15, Gardermoen

Rørinspeksjon Norge oppfyller medlemmenes ønske om et nytt operatørkurs i spyling og rørinspeksjon. Interesserte kursdeltakere må dermed sette av 4.-6.juni, og sikte inn mot fine dager på Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen.