Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  
jan 11, 2016 0

Bestillerkurs i rørinspeksjon

Digitalt TEAMS

Rørinspeksjon-Norge inviterer onsdag 16.mars til digitalt kurs hvor temaet er bestilling av rørinspeksjon. Kurset tar blant annet for seg bakgrunn for rørinspeksjon, en kort innføring i inspeksjonsrutiner, hvordan man planlegger og bestiller en rørinspeksjon og hvordan man kan bruke resultatene og presentere dem i kartverk.

Kurs i inspeksjon av private avløpsledninger

Digitalt TEAMS

Rørinspeksjon Norge inviterer til nytt operatørkurs i inspeksjon av private avløpsledninger, som inkluderer stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg. Dette blir et kurs med digital gjennomføring 15.-16.september. Frist for påmelding er 5.september.

Kurs i rørinspeksjon

Digitalt TEAMS

Digitalt kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger arrangeres 31. august – 2. september 2021.  Det er fortsatt noen ledige plasser, og fristen for påmelding er derfor forlenget til 25.august.

Kurs i spyling av avløpsledninger

Digitalt TEAMS

Digitalt kurs i spyling av avløps hovedledninger arrangeres 31. august – 2. september 2021.  Det er fortsatt noen ledige plasser, og fristen for påmelding er derfor forlenget til 25.august.

Ukeslutt med RIN og SSTT: Fokus på sluttkontroll

Digitalt TEAMS

Rørinspeksjon Norge (RIN) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) inviterer fredag 30.april til sitt første digitale «Ukeslutt med RIN og SSTT» for alle interesserte i norsk vannbransje. Første tema blir om erfaringer rundt uavhengig sluttkontroll. Bærum kommune har gode erfaringer med uavhengig sluttkontroll, og noen av disse erfaringene vil to av overingeniørene i kommunen, […]

Gratis

Bestillerkurs i rørinspeksjon

Digitalt TEAMS

Et digitalt bestillerkurs i rørinspeksjon er nå klart fra Rørinspeksjon Norge, og offentlige og private bestillere og mottakere er velkommen til å delta i kurset onsdag 28.april. Påmeldingsfristen er satt til onsdag 21.april. Målgruppen for kurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon.  Påmeldte vil få tilsendt en lenke i god tid før kursstart Les mer […]