Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  
jan 11, 2016 0

Operatørkurs med fokus på private avløpsledninger

Scandic Oslo Airport Hotell Ravinevegen 15,, Gardermoen

9. og 10. september 2019 arrangerer Rørinspeksjon Norge igjen operatørkurs med fokus på private avløpsledninger. Frist for påmelding er 9.august og det er først til mølla som gjelder. Kurset avholdes på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen.

Kurs om private avløpsledninger

Scandic Oslo Airport Hotell Ravinevegen 15,, Gardermoen

6. og 7. februar 2019 arrangerer Rørinspeksjon Norge det første operatørkurset med fokus på private avløpsledninger. Frist for påmelding er 7.januar, og det er satt av 20 plasser på kurset, som avholdes på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen.