En sterk trio som har gjensidig nytte av hverandre fram mot TV-aksjonen 19.oktober. Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, leder for TV-aksjonen i NRK, Kari Bucher og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Sterkt engasjement for bistand og vann

sep 02, 2014 0

-Vi har gjensidig nytte av hverandre. Spesielt vanningeniørene i Kirkens Nødhjelp er glad for dette samarbeidet, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland. Sammen med leder for NRKs TV-aksjon, Kari Bucher, besøkte hun i dag årskonferansen til Norsk Vann for å inspirere til innsats fram mot årets TV-aksjon søndag 19.oktober.

Vann forandrer alt
er temaet for årets TV-aksjon. Det er 40 år siden NRK startet humanitær hjelp gjennom TV-aksjonen. -Vi er verdens største dugnad, sa en stolt leder for TV-aksjonen, Kari Bucher foran 200 vannentusiaster på Hamar i dag.
For NRK handler dette om mer enn innsamling av penger. Dette er en stor sosial «happening» der vår jobb er å skaffe 100.000 bøssebærere som skal banke på 2,3 millioner kroner.
Med dagens kroneverdi er det samlet inn 7 milliarder kroner på disse 40 årene.

Vann gir muligheter
-Vann forandrer alt henspeiler på den grunnleggende betydningen vann har for menneskers liv og utvikling av lokalsamfunn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke å gå i flere timer for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeide, noe som igjen utvikler hele samfunn. TV-aksjonen 2014 vil bety en enorm forskjell for over en million mennesker og tusenvis av sårbare lokalsamfunn i Etiopia, Somalia, Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Haiti, Pakistan og Afghanistan, sier Kirkens Nødhjelps Anne Marie Helleland.

Vannsamarbeid
Som vannbransjens naturlige samlingspunkt har Norsk Vann og Kirkens Nødhjelp inngått et samarbeid for å synliggjøre vannbransjens viktighet og gode karrieremuligheter. TV-aksjonen 2014 vil by på unike muligheter til å få økt oppmerksomhet hos innbyggerne generelt og ungdom spesielt om at vann ikke kan tas som en selvfølge og vise at det er spennende jobbutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Norsk Vann og Kirkens Nødhjelp har i fellesskap laget en rekrutteringsbrosjyre som viser nettopp dette.

Mobilisering
For å nå målet med samarbeidet som er inngått mellom Kirkens Nødhjelp og Norsk Vann på nasjonalt nivå, er det avgjørende å få med gode representanter fra vannbransjen til å gjennomføre samarbeidstiltak lokalt og regionalt. Det er planlagt for to typer samarbeid:
Norsk Vann har utpekt ca. 20 vanneksperter som skal samarbeide med TV-aksjonskomiteer regionalt og i storbyer.
Norsk Vann oppfordrer generelt vannentusiaster i vannbransjen, herunder i kommunene og vannselskapene, til å inngå samarbeid med den kommunale innsamlingskomiteen for TV-aksjonen.
Kirkens Nødhjelp er en av landets største bistandsorganisasjoner med 1000 medarbeidere over hele verden. Det er ingen hemmelighet at mange konflikter skyldes vann. De som eier vannet eier også makten i en rekke land.
Kirkens Nødhjelp håper et samarbeid med norsk vannbransje kan styrke KN s beredskapsstyrke, som i dag består av 100 spesialister, deriblant vanningeniører.