Stikkledninger

Stein Linholt

Leder Desinfisering og Tetthetsprøving
915 30 897
stein@flagstad-as.no

Odd Yngvar Lian

916 70 730
odd.yngvar.lian@kristiansand.kommune.no

Per Sigve Henriksen

970 97 830
persigve@online.no

Knut A. Myklebust-Vårvang

900 300 96
knumykle@lillehammer.kommune.no

Per Asbjørn Trevland

907 72 963
mortens@rorinspeksjon.com

Tore Kristiansen

950 28 649
t.kristiansen@avavi.no