Tar vannlekkasjene på alvor

apr 09, 2014 0

Det opplyste sjefskonsulent i Danva, Kristian Friis under dagens VA-konferanse i København.

230 delegater fra Norge, Sverige og Danmark er med på konferansen i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT).
Det er ulike betingelser i de skandinaviske landene, der Norge har desidert størst vanntap. Mens Danmark ligger nede på 8 prosent, Sverige på 20 prosent, ligger Norge helt oppe på 32 prosent. 43 prosent av norske kommuner har beregnet vanntap på over 40 prosent.
Sjefskonsulent Kristian Friis understreket under dagens VA-konferanse at et nordisk samarbeid er viktig, fordi det også styrker den nordiske stemme i EU.

Samordning
Dette prosjektet skal bidra til en samordning mellom landene. Det vil bli innhentet bakgrunnsmateriale for å se på muligheter for effektivisering og bidra til å promotere ny teknologi.

-Noen hevder at vi har nok vann, men på verdensbasis er vannmangelen en enorm utfordring. Vi vet at mangel på vann kan resultere i konflikter eller krig. Danskene ønsker at vann skal bli en ny bærekraftig industri. Samtidig arbeider EU for å redusere sine vanntap. I sørlige Europa er tilgang på vann også en stor utfordring. Transporten av vann må derfor være best mulig og tryggest mulig, fortsatte Friis.

Norsk Vann
har som et ledd i det nordiske samarbeidet startet et prosjekt for å framskaffe sikre tall for vannforbruk og lekkasjer. Det skal arbeides fram tall for det totale vannforbruk i Norge.
Svenskene har utarbeidet et eget informasjonshefte om lekkasjesøking. Svenske kommuner vil fortelle den oppvoksende generasjon hvorfor rent drikkevann ikke er en selvfølge.

Sjefskonsulent Kristian Friis understreket under dagens VA-konferanse at et nordisk samarbeid er viktig, fordi det også styrker den nordiske stemme i EU

Sjefskonsulent Kristian Friis understreket under dagens VA-konferanse at et nordisk samarbeid er viktig, fordi det også styrker den nordiske stemme i EU

Danskene er best stilt,
men de store byene arbeider med internasjonale strategier for bærekraftig vannforsyning også i årene som kommer. Danskene benytter seg primært av grunnvann. I Danmark må kommunene betale en avgift til staten dersom de har et vanntap som overstiger 10 prosent.
Noen få kommuner er i den situasjonen at de faktisk må betale for sitt vanntap.
Spørsmålet er hvor langt ned man må komme i lekkasjeprosent før det er bærekraftig fornuftig å fortsette jobben med å redusere vannlekkasjene.

Det nordiske prosjektet skal ha et ensartet datagrunnlag, og har som mål også å bidra til teknologiutvikling.