Avholdte kurs

Nov. 2012 Kurs 2 – Lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger
Innlegg:

Se kurs 2, november 2011.

Deltakere / Foredragsholdere

Aug. 2012 Temadager i forbindelse med årsmøte i Stavern
Innlegg:

Bruk av korrelator til lekkasjesøk v/Hans Jørgen Haugen

Hvordan forholder en lekkasjesøker seg til… v/John Westby

Ledningspåvisning v/Jan-Helge Høvset

Referat fra temadagene.

Mars 2012 Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger
Innlegg:

Se kurs 1, mars 2011.

Nov. 2011 Kurs 2 – Lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger
Innlegg:

1 – Morten Bakken, Oslo kommune

2 – Kjartan Reksten, Oslo kommune

3 – Børge Bjørndal, Vestfold Interkommunale Vannverk

4 – Leif Bjørge Pedersen, Seba nor as

5 – Jan-Helge Høvset, Eskeland Electronics as

6 – A. Sven Arvo Valdor, Norconsult as

6 – B. Sven Arvo Valdor, Norconsult as

6 – C. Sven Arvo Valdor, Norconsult as

7 – Deltakere

8 – Søknadsskjema for operatørbevis

Mars 2011 Kurs 1 – Lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger
Innlegg:1 – René Astad Dupont, GVD Drammen

2 – A. Jan-Helge Høvset, Eskeland Electronics as

2 – B. Jan-Helge Høvset, Eskeland Electronics as

3 – A – Metoder.  Sven Arvo Valdor, Norconsult as

3 – B – Grovsøk.  Svein Arvo Valdor, Norconsult as

3 – C – Finsøk.  Svein Arvo Valdor, Norconsult as

4 – John Westby, Oslo kommune – VAV