Styremedlem i Rørinspeksjon Norge, Arnt Olav Holm, påviste at lekkasjeprosenten i norske kommuner varierer fra 20 til over 70 prosent, og manet VA-bransjen til å ta tak i problemet.

Vannlekkasjer i fokus på Hallingtreff

jan 19, 2013 0

Statistikken beviser at lekkasjene i norsk ledningsnett koster samfunnet store summer. Derfor må vannlekkasjene angripes på en rask og god måte. Det sa styremedlem i Rørinspeksjon Norge, Arnt Olav Holm, under årets Hallingtreff på Geilo.  

Som lekkasjesøker i Vestfold Interkommunale Vannverk, som betjener 170.000 innbyggere, innser Holm at det alltid vil være en lekkasje et eller annet sted i vannverkets 10 medlemskommuner.

Det som bekymrer Holm er at mange av lekkasjene er på nyanlegg.  Gamle galvaniserte ledninger er verstingen som står for om lag halvparten av lekkasjene.  De ti kommunene har registrert 1.900 lekkasjer på kommunalt og privat ledningsnett de siste seks årene.  Lekkasjene på private stikkledninger utgjør nesten 60 prosent av lekkasjene. Tallene fra Vestfold er trolig representative for resten av landet..

Rapport fra Tysvær

Tysvær kommune på Hauglandet i Rogaland har vært oppe i en lekkasjeprosent på utrolige 72 prosent. Det er trolig norsk rekord i vannlekkasjer. Etter en rekke utbedringer og fornyelse er lekkasjeprosenten nå nede i 45 prosent for de drøye 10.000 innbyggerne.

Johnny Wannberg i utbyggingsavdelingen i Tysvær kommune har nylig gjennomført arbeidet med hovedplan for vann og avløp, og kommunen skal gjennomføre store investeringer også i årene som kommer.  Store deler av vannet importeres fra nabokommunene Haugesund og Karmøy. En stor utfordring er at mye av ledningsnettet faktisk ikke er registrert. De neste 15 årene skal kommunen investere 540 millioner kroner. 

-Alle trykkledninger i vår kommune skal være helsveiset PE, for å unngå unødige lekkasjer. Alle driftsoperatører i kommunen er overbevist om at dette er rett vei å gå, sa Wannberg. under Hallingtreffet Han understreket også viktigheten av at alle anboringer heretter skal legges til kummer på nyanegg, også dette for å forhindre lekkasjeproblematikken.

Mer om dette i neste nummer av VVS aktuelt.