Rørinspeksjon Norge

Vi arbeider for et trygt og godt ledningsnett i Norge

Aktuelt

mai 30, 2023 0

VA-Yngre: Offensiv 20-årsjubilant

Årsseminaret til VA-Yngre samlet flere delegater enn noen gang, bød på høyaktuelle tema og -befaringer. Samtidig som 20-årsjubileet ble markert benyttet de unge i bransjen anledningen til å dele ut sin første hederspris og til å se fremover.
Les mer
mai 25, 2023 0

Innhold i ledningsnettet på Vannsenteret

Et konkret og formålstjenlig test- og demonstrasjonsfelt, for opplæring under reelle forhold, har vært RINs store ønske i «alle» år. For en tid siden etterlyste Nasjonalt senter for vanninfrastruktur rør med lekkasje i.
Les mer
mai 22, 2023 0

RINs fagtreff 2023: Foreløpig innbydelse

Rådgivende ingeniører, kommuner og interkommunale selskap, rørleverandører og grossister, entreprenører og rørleggere – Vi møtes i Molde 23. til 25. august!
Les mer
mai 15, 2023 0

Fremdrift i arbeidet med kumrapportering

Etter en rørinspeksjon kan en enkelt, om en vil, laste all innhentet data rett inn i kartverket. I programvaren er det verktøy som gjør dette mulig. Nå arbeides det for å utvikle samme verktøy også for kuminspeksjoner.
Les mer
mai 11, 2023 0

Små avløpsanlegg: Betydelige mangler ved tilsyn

Nye nedslående tall fra kommunes innsats: Tre av fire undersøkte kommuner fører ikke systematisk tilsyn og oppfølging med mindre sanitære avløpsanlegg. Det viser en tilsynsaksjon gjennomført av Statsforvalteren i 25 kommuner.
Les mer
mai 10, 2023 0

Ingrid tildelt VA-yngres hederspris 2023!

Ingrid Holøyen Skjærbakken, prosjektleder i Norsk Vann og primus motor for traineeVANN, ble den første mottakeren av VA- yngres hederspris. Tildelingen fant sted under festmiddagen på VA-yngre seminaret i Bodø forrige uke.
Les mer
Bli med på vårt nyhetsbrev!

ANNONSE

Finn din rørspesialist