En av ledningene som nå skal testes av Norner er en Insituform-foring som ble installert i et 6” betongrør i Jongsåsveien i Sandvika i 1995 forteller prosjektleder Arild Rydh.

Bærum bygger teknisk VA-bank

mar 20, 2013 0

Den første foringen i Bærum ble lagt i slutten av 80-årene, og nå er prosjektenheten i kommunalteknisk avdeling kommunen i gang med et program der de vil undersøke om ulike ledningstyper fortsatt holder mål.

Økt kompetanse

-Vi er selvsagt spent på hvordan det står til med ringstivhet og levetid. Lever foringene i 20, 50 eller 100 år?  Det er dette vi gjerne vil ha svar på, sier han.

-I dag har vi kun ett tildelingskriterium, og det handler derfor kun om pris. Nå vil vi skaffe oss kompetanse slik at vi ut fra egen erfaring i vår egen kommune kan slå fast at det ene produktet har fordeler som andre produkter ikke har. I dag vet vi altså ikke om glassfiber er bedre egnet i det lange løp enn en filtstrømpe. Det vi vet er at vi har tre-fire dyktige entreprenører innen NoDig, men vi kan ikke med sikkerhet slå fast hvem som er best. Vi kan si at vi liker den ene framfor den andre ut fra den erfaring vi har høstet, men i anbudssammenheng er dette lite relevant. Da er det altså pris det kommer an på, foreløpig, sier prosjektleder Rydh.

–Vi skal ta ut ulike foringer og få disse analysert hos Norner i Stathelle. Vi skal se på ulike glassfiberstrømper og Insituform-foringer.

Norner har avanserte laboratorier innen materialtesting, undersøkelser, kjemisk analyse og karakterisering av polymerer. Norner er anerkjent for å ha de beste maskinene, utstyr og kvalifiserte eksperter.

Tester 18 år gammel ledning

En av ledningene som nå skal testes av Norner er en Insituform-foring som Olimb la i et 6” betongrør i Jongsåsveien i Sandvika i 1995. Fallforholdene er ikke tilfredsstillende og kommunen har derfor bestemt seg for å legge et nytt ledningsstrekk.

-Dermed har vi en unik mulighet til å teste denne 18 år gamle foringen, sier en sterkt engasjert Arild Rydh.

-Vi vet ikke når vi får resultatet av denne testen, men uansett resultat gleder vi oss til å høre om mulig slitasje, ringstivhet, E-modul og kjemiske forandringer.

Vi syns det er viktig at miljøet får fram resultatene, og når ingen andre foretar slike tester så bruker vi litt ressurser på noe som vil komme hele VA-bransjen til gode, sier Rydh til slutt, og oppfordrer Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til å bli med på prosjektet.